13 novembre 2023 CIFOG Comunicació

Transformant la Creativitat: El Paper de les IA’s

La intel·ligència artificial com a complement creatiu

La intel·ligència artificial s’ha convertit en una eina clau per a millorar la qualitat i eficiència de qualsevol sector professional.

Però què és exactament la intel·ligència artificial?

La intel·ligència artificial (IA) és una branca de la informàtica que s’enfoca en la creació de sistemes i programes informàtics capaços de fer tasques que, quan es fan per éssers humans, requereixen d’intel·ligència. La IA es basa en la idea que les màquines poden ser dissenyades per a simular processos de pensament humà, aprenentatge i resolució de problemes.

Per a explicar-ho breument es podria dir que la intel·ligència artificial s’utilitza per a automatitzar tasques, prendre decisions basades en dades i realitzar accions que, en el passat, requerien la intervenció humana. La seva versatilitat la fa aplicable en una àmplia gamma d’indústries i camps, la qual cosa la converteix en una eina poderosa per a millorar l’eficiència, la precisió i la capacitat d’anàlisi en nombroses aplicacions.

En el món audiovisual, la creativitat i la innovació són elements essencials que impulsen l’èxit i les tecnologies emergents, com la intel·ligència artificial (IA), han arribat per a revolucionar la forma en que els professionals d’aquest camp poden donar vida a les seves idees.

Noves Eines per a la Creació de Contingut

Les IA permeten la creació de contingut de manera més ràpida i econòmica.
No només ajuden en la creació, sinó que també en l’optimització de continguts. L’automatització en els processos, l’anàlisi de dades d’audiència i la personalització de contingut són àrees en les quals les IA poden marcar la diferència. Les IA’s estan canviant la forma en què es crea i edita el contingut visual.

Quins avantatges poden tenir en el procés audiovisual?

Millora edició d’imatges: Les IA’s poden ajudar als professionals en l’edició d’imatges, permetent la correcció d’imperfeccions, ajustos de color i exposició de manera més ràpida i precisa. També a partir d’una fotografia ja presa pots canviar uns certs aspectes d’ella o basar el seu estil per a crear una imatge nova a través de la IA.

Generació de contingut visual: Les IA’s poden generar contingut visual, com a composicions i efectes especials. Això pot ser útil per a la creació d’elements visuals en projectes creatius, permetent als fotògrafs experimentar amb noves idees. Un exemple seria la Promptografía: Creació d’imatges a partir de text (prompts).

Millora de la postproducció: Les IA’s poden suavitzar línies i arrugues en retrats, eliminar objectes no desitjats de les fotos, millorar la nitidesa i ajustar la il·luminació de manera més ràpida i intel·ligent.

Assistència en la composició: Algunes eines de IA poden oferir suggeriments sobre la composició d’una imatge, com la regla dels terços, la simetria i la profunditat de camp, la qual cosa pot ajudar els fotògrafs a capturar preses més impactants.

Optimització de la qualitat d’imatge: Les IA’s poden millorar la qualitat d’una imatge en reduir el soroll, augmentar la resolució i optimitzar els detalls, la qual cosa és especialment útil en situacions d’il·luminació difícils.

eines inteligencia artificial cifog

Potenciant la Indústria dels Videojocs

L’animació 3D i la realitat virtual són àrees en constant evolució, i les IA’s estan contribuint al creixement d’aquestes tecnologies. Els algorismes d’aprenentatge automàtic poden accelerar el procés d’animació, generant moviments més realistes i efectes visuals impressionants tant per als personatges principals com per als no jugables (PNJ).

Les IA’s poden generar automàticament nivells, mapes, personatges i elements de joc de manera procedimental. També poden millorar l’experiència del jugador: La IA pot personalitzar l’experiència del jugador en adaptar-se al seu estil de joc, nivell d’habilitat i preferències.

Identifiquen i corregeixen els errors de manera més eficient, la qual cosa redueix el temps necessari per al procés de desenvolupament.
Algunes IA’s poden ajudar en la generació de diàlegs i narrativa en els jocs, la qual cosa facilita la creació d’històries més riques i ramificades.

La Intel·ligència Artificial pot crear o controlar adversaris en el joc, ajustant el seu nivell de dificultat d’acord amb les habilitats del jugador per a mantenir un desafiament equilibrat.

En resum, la IA brinda als desenvolupadors de videojocs una sèrie d’eines que poden augmentar l’eficiència en la creació, millorar l’experiència del jugador i permetre l’experimentació creativa. Aquests avantatges permeten als creadors de videojocs centrar-se en la narrativa, el disseny i la innovació, en lloc de perdre temps en tasques repetitives o tècniques.

Quins tipus d’Intel·ligència Artificial podem trobar?

IA Estreta (Narrow AI o Weak AI):
Dissenyada per a fer tasques específiques i limitades.
Exemple: Bots com ChatGPT, Siri, Google Assistant i Amazon Alexa que poden respondre preguntes, realitzar reserves, o proporcionar informació específica.

IA General (General AI o Strong AI):
Teòricament capaç de fer qualsevol tasca intel·lectual que un ésser humà pugui fer. Actualment, està en fase de recerca i no existeix completament.
Exemple: Encara que la IA General és un objectiu de recerca, alguns investigadors i empreses treballen en sistemes que s’acostin a aquest nivell d’intel·ligència.

IA Reforçada (Reinforcement Learning):
Aprèn a través de la interacció amb el seu entorn i prenent decisions per a maximitzar una recompensa.
Exemple: AlphaGo de DeepMind, que utilitza reforç per a aprendre a jugar el joc de taula Go i superar a campions mundials. També s’aplica en robòtica i control de sistemes autònoms.

IA Supervisada (Supervised Learning):
S’entrena utilitzant aparells d’entrada i sortida etiquetats per a aprendre a fer prediccions o classificacions.
Exemple: Programes com TensorFlow i PyTorch permeten entrenar models de xarxes neuronals convolucionals (CNNs) per a tasques de classificació d’imatges, detecció d’objectes, etc.

IA No Supervisada (Unsupervised Learning):
Aprèn de dades no etiquetades, identificant patrons i relacions per si mateixa.
Exemple: Algorismes de clustering com a K-Means (implementat en llibreries com scikit-*learn) s’utilitzen per a agrupar dades sense etiquetes.

IA Semi-Supervisada (Semi-*Supervised Learning):
Combina elements d’aprenentatge supervisat i no supervisat, utilitzant un conjunt de dades etiquetades i no etiquetats.
Exemple: Google Photos utilitza una combinació d’algorismes supervisats i no supervisats per a organitzar i etiquetar automàticament fotos.

IA i Creativitat: Aliats o Adversaris?

És important destacar que les IA’s no reemplaçaran als artistes i creatius en el món audiovisual. Tot el contrari, si s’usen de manera correcta actuaran com a aliats, alliberant temps i recursos perquè els professionals se centrin en l’expressió artística i la narració.
No obstant això, cal tenir en compte que també existeixen desafiaments o incerteses al voltant d’elles.

Actualment, l’ús de la intel·ligència artificial planteja desafiaments ètics, de privacitat i legislatius, ja que sembla que la seva evolució va més ràpid que la pròpia societat. Estem preparats per a això? com hem d’actuar davant de la proliferació de deepfakes, la desinformació o l’ús del copyright de manera indeguda?

Malgrat els increïbles avanços que la intel·ligència artificial aporta al món audiovisual, també hem de considerar les possibles implicacions negatives.

L’ús estès de IA planteja desafiaments, com la protecció del copyright per als artistes i creadors, així com la proliferació de contingut fals i desinformació.

La capacitat de les IA per a generar contingut de manera automatitzada també planteja interrogants sobre l’autenticitat i l’originalitat en la producció audiovisual.
A mesura que avancem cap a un futur més automatitzat, serà essencial abordar aquestes incerteses i desenvolupar regulacions i ètiques sòlides per a mitigar els riscos associats amb la IA. En última instància, l’equilibri entre la innovació tecnològica i la responsabilitat en el seu ús serà crucial per a l’èxit a llarg termini de l’educació audiovisual.

imatge-creada-ai

Quines eines et poden ajudar actualment?

A continuació us presentarem les deu IA que us poden ajudar a automatitzar, crear o millorar qualsevol projecte:

  • ChatGPT – Redacció de contingut: Podríem dir que és l’eina més popular del moment. Es centra en la usabilitat, assistència i el diàleg. Fa servir un model de llenguatge desenvolupat per OpenAI, específicament en l’arquitectura GPT-3.5. Pot ajudar-te en la generació de text (articles per posicionament, assajos, poemes o inclòs codi) i assessorament en general (suggeriment d’idees, recerca d’informació, consells, etc.). Té algunes limitacions com ara respostes molt genèriques i desactualitzades, ja que no pot accedir a informació en temps real i el seu coneixement es limita a l’última actualització.
  • Midjourney – Creació d’imatges: Aquesta eina es fa servir per la creació d’imatges a través de text. Funciona a través de l’aplicació de Discord i interactues a través de comandaments i prompts (text descriptiu, com més detallat millor). Midjourney es considera millor que altres Intel·ligències artificials desenvolupades per la creació d’imatges com Dalle-2, ja que la mida de les seves imatges pot arribar fins a 1.792 x 1.024 pixels i té més realisme que Leonardo.Ai. Si tens la Suite d’Adobe pots treballar amb Adobe FireFly.
  • Tome-creació de presentacions: És una aplicació creada per fer presentacions, amb intel·ligència artificial. Si escrius un tema en la seva barra de comandaments, Tome genera una presentació, esquema o una història amb text i imatges. Pots anar millorant-la a través d’indicacions i correccions.
  • Riffusion -Creació de música: Per la creació de música des de 0. Per crear les teves pròpies melodies, només has d’escriure un text descrivint el so, triant la duració, els instruments que vols utilitzar o el tipus de música que vols generar. Una altra aplicació molt interessant és la Murf.ai per la creació de veu en off.
  • Runway i Hotpot – edició i postproducció de vídeo i fotografia: Runaway és una eina per editar i millorar els teus vídeos a través d’instruccions escrites. El seu enfocament innovador en la rotoscòpia i la funció d’eliminació d’objectes no desitjats amb Inpainting són unes de les seves qualitats. El Hotpot serveix per restaurar, millorar i editar fotografies.

 

*Totes les imatges d’aquest article han estat creades per intel·ligència artificial.