L’Escola CIFOG-EGE vol donar plena satisfacció als requeriments de tots els seus clients i clientes mitjançant cursos de formació i uns serveis de qualitat que siguin adequats i aplicables.

L’Escola és i serà un marc adient per la realització personal i la satisfacció dels seus col·laboradors i col·laboradores, i especialment els professors i professores i les persones que hi treballen.

L’Escola sotmet els seus cursos i serveis a una revisió constant, tant pel que fa a continguts, infraestructura, recursos i mitjans, per tal de mantenir una clara diferenciació respecte dels seus competidors i millorar continuadament la qualitat dels seus productes.

En els seus programes, l’Escola es compromet a trobar l’equilibri entre qualitat del producte, qualitat del servei i qualitat del requeriment.

El centre es proposa mantenir una imatge i una reputació altes, basant-se en la qualitat del seu servei i amb una atenció especial a les noves tecnologies.

L’Escola es compromet a complir els compromisos legals i complementaris aplicables que l’afecten.

AIxí mateix ens comprometem a millorar continuadament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat per assegurar la conformitat del servei.