6 maig 2014 Miriam Teixidor

Com abordar la problemàtica de les pràctiques d’empresa?

Mundos Digitales sempre ha intentat propiciar les sinergies a la indústria de l’animació i els efectes visuals i facilitar la comunicació entre tots els agents que la formen. El Festival és l’escenari perfecte pel desenvolupament d’un Fòrum d’Indústria i Educació, ja que l’esdeveniment és un reconegut punt de trobada pel sector dels gràfics per ordinador.

L’esperit de Mundos Digitales és reunir a tots els agents de la indústria per compartir experiències, establir noves relacions i teixir una comunitat. D’aquesta manera, tant els individus com les empreses que participen en el Festival surten enriquits ja sigui per les seves carreres professionals o pels seus negocis.

En aquest marc, s’organitza el II Fòrum d’Indústria i Educació: un esdeveniment creat per afavorir una comunicació proactiva, sinergies i col·laboracions. Concretament, l’objectiu és propiciar un espai en el qual es reuniran companyies d’animació i efectes especials i centres de formació del sector, per debatre i compartir experiències el voltant del tema de les pràctiques en empreses i fomentar la sintonia entre els plans d’estudis dels centres educatius amb les necessitats reals de la indústria.

L’agenda de l’esdeveniment inclourà una exposició, per part dels estudis, les aptituds i actituds desitjades en futurs professionals i les dificultats que es troben, per exemple alhora de gestionar perfils a l’educació, requisits legals per realitzar pràctiques formatives, o quins són els plans d’incorporació amb els que conten les empreses per aquest tipus de perfil.

Per part dels centres educatius també hi haurà un seguit d’exposicions sobre els seus objectius com a centres d’educació i la seva realitat alhora de plantejar la formació i la incorporació dels alumnes al món laboral: la problemàtica per impartir algunes matèries i a l’hora de definir programes docents, quina ha de ser la duració òptima de les pràctiques professionals o com aprofitar la sinergia entre formador si professionals per avaluar a les persones en pràctiques.

Aquest esdeveniment tindrà lloc el 4 de juliol

, , , , , , ,

Miriam Teixidor

Dissenyadora gràfica i Community Manager