Reels Fotografia

Any de producció: 2019

Les “Reels de fotografia” son diversos portfolis audiovisuals conformats a partir de les diferents imatges generades durant tot l’any per part dels alumnes de segon de fotografia.

Unes peces molt interessants on es podran apreciar les diferents mirades i estils d’aquests futurs directors de fotografia.

Coordinat per:

Paolo Bernardi – Alex Tremps – Terenci Corominas

T'agradaria aprendre a fer això...

Apunta’t al cicle de il·luminació, captació i tractament d’imatge. Aquest Cicle consisteix en realitzar projectes fotogràfics complets, captar, registrar i tractar imatges en produccions audiovisuals i il·luminar espais escènics en audiovisuals, espectacles i esdeveniments, determinant i controlant la qualitat tècnica, formal i expressiva.

Aconseguim assolir una bona base perquè els treballs de l’escola construeixin un portafoli propi i una carta de presentació pels alumnes.

Els coneixements s’adquireixin de manera pràctica a base de fer projectes, tant individuals com en equip.