25 novembre 2013 Miriam Teixidor

CONCURS CREA EL TEU PERSONATGE

concurs_dibuix_01

 

Bon dia! Comencem la setmana amb un concurs!

Consisteix en inventar i crear un personatge, aquest l’heu de dibuixar. Només podeu presentar un dibuix i heu de penjar una fotografia del personatge al mur del facebook, el que aconsegueixi més “m’agrada” serà el guanyador!

El premi serà dues entrades de cinema per anar a veure la pel·lícula que vulguis! (no inclóu pel·lícules amb 3D)

 

 

Bases del concurs “CREA EL TEU PERSONATGE”

De CIFOG el dilluns dia 25 de novembre de 2012 a les 0:00h

1. Companyia organitzadora:
Cifog organitza aquest concurs amb la finalitat de fidelitzar la seva comunitat de fans i crear difusió.


2. Desvincul·lació amb Facebook
Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest concurs, ni està associat a aquest. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient de que està proporcionant la seva informació a Cifog i no a Facebook. La informació que proporciona només s’utilitzarà per tramitar la participació del concursant i per comunicar el premi en cas de que resulti guanyador.

3. Àmbit i Duració:
El concurs es desenvoluparà a tot el territori Espanyol.
La data de començament del concurs serà el dia 25 de novembre de 2013 i finalitzarà el dia 15 de desembre de 2013 a les 0:00h.

4.Requisits per participar:
Podrà participar al concurs:
– Tota persona física major de 16 anys amb residència legal a Espanya que siguin fans de la pàgina oficial de Facebook de Cifog i que tinguin amb un perfil d’usuari real a Facebook.

Si resulta guanyadora alguna de les persones excloïes de participació, perdrà els seus drets a
obtenir el premi i es procedirà a entregar el mateix a la següent persona que reuneixi les condicions de participació vàlides d’entre els suplents designats.

5.Premi – Condicions generals
Es regalarà dues entrades per anar al cinema que seràn abonades quan el guanyador porti el tiquet de les entrades al Cifog, l’empresa donarà els diners pel valor de les dues entrades de cinema (no inclóu ni entrades d’una pel·lícula amb 3D ni crispetes ni llaminadures).

6.Mecànica del concurs:
El concurs tindrà lloc a la pàgina oficial de Facebook de CIFOG (https://www.facebook.com/pages/CIFOG-Escola-de-Cicles-Formatius-Girona/478620872199225)

 

Per participar al concurs és necessari:
Ser fan de Cifog en el Facebook o fer-se seguidor. Cada usuari només podrà participar una única vegada a la promoció.

7. Selecció del guanyador:
El guanyador serà escollit per el número de m’agrades que tingui en el seu dibuix, que prèviament haurà penjat al mur del Facebook del Cifog. El dibuix que tingui més m’agrades serà el guanyador.

8. Comunicació al guanyador:
Si no aconseguim contactar amb el guanyador en un plaç de 24 hores des del primer intent de
contacte, o aquest renunciés al premi, procedirem a seleccionar un nou guanyador perdent l’antic
guanyador el dret a reclamar el seu premi.

9. Reserves i limitacions:
Cifog queda exclosa de qualsevol responsabilitat en el cas d’existir algun error en les dades
facilitades per els mateixos participants.
Igualment no es responsabilitza de les possibles perdua, deteriorament, robatori o qualsevol cosa
circumstancial imputable a correus que afectés a l’enviament del premi.

Cifog exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els que participin en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, no de manera exclusiva, als errors en l’accés a les diferents pàgines d’enviament de respostes de participació a través d’Internet o comunicacions telefòniques habilitades a l’efecte.

Cifog es reserva els drets d’efectuar canvis que redundin en el bon funcionament de la promoció quan passi causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma que recullin les presents bases. Cifog es reserva els drets a ajornar o ampliar el període de la promoció, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

L’empresa organitzadora es reserva els drets de reduir, prorrogar, modificar o cancel·lar la promoció, si hi hagués circumstàncies excepcionals que impedeixin la seva realització, comunicant sempre les circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici pels participants de la promoció.

 

L’empresa organitzadora de la promoció no serà responsable del retraç, pèrdua o deteriorament per causes que no siguin imputables. L’empresa organitzadora tampoc respondrà dels casos de força major que puguin impedir al guanyador que gaudeixi totalment o parcialment del seu premi. Tal mateix, l’empresa organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si passa algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui ocasionar-se a causa de gaudir del premi.

L’empresa organitzadora exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui es pugui deure a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la Web mitjançant el qual es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir al mateix, i en particular, però no de mode exclusiu, als errors en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de la participació a través d’Internet. L’empresa organitzadora es reserva el dret d’eliminar la promoció per causa justificada a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglament de la mateixa.

10. Protecció de dades:
Als efectes previstos en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal. S’estableix que l’acceptació del premi pels guanyadors implica que atorguin l’autorització a Cifog per utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, en qualsevol activitat pública o de difusió relacionada amb la present promoció, sense que per aixo tingui dret a remuneració o obtenció de benefici algun diferent de l’entrega del premi. La negativa implicarà la renúncia automàtica del premi.

Les dades submnistrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, essent Cifoc titular i responsable d’aquest fitxer, el qual la seva finalitat serà la gestió del sorteig.

Cifog garanteix el compliment íntegra de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de la Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personal recollides en la present promoció, en especial pel que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informàtica, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals dels concursants.

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, enviant sol·licitud a la direcció de correu electrònic: m.teixidor@cifog.cat

11. Acceptació de les bases:
La simple participació implica l’acceptació de les presents Bases, pel que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, Cifog quedarà alliberada del compliment de l’obligació que té amb el participant.

, , , ,

Miriam Teixidor

Dissenyadora gràfica i Community Manager