RECONEIXEMENT UNIVERSITÀRI

Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior.

Segons el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats catalanes sobre el reconeixement de crèdits entre cicles formatius de grau superior de la formació professional i els estudis universitaris, les universitats catalanes validaran com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat en els diferents acords de reconeixement.

En el cas dels estudis a l’Escola Universitaria ERAM obtindràs aproximadament un curs convalidat, els CFGS amb reconeixement són:

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE) 65 crèdits

Disseny, dibuix i modelatge
Color, il·luminació i acabats 2D i 3D
Animació d’elements 2D i 3D
Muntatge i postproducció
Projectes multimèdia i interactius
Entorns interactius i videojocs

Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles (LOE) 56 crèdits

Realització de Cinema i vídeo
Realització a televisió
Regidoria d’espectacles
Planificació del muntatge i postproducció
Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

Gràfica Interactiva (LOE) 61 crèdits

Fonaments del disseny
Llenguatges contemporanis
Teoria i tècnica del muntatge
Operativa de càmera i il·luminació
Fotografia
Informàtica
Tractament digital de la imatge
Plataforma de dibuix vectorial
Guió multimèdia
Tecnologies multimèdia I
Plataformes d’animació vectorial
Disseny interactiu
Llenguatges de programació

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS AMB ALTRES UNIVERSITATS

Amb el cicle d’Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius

Grau en Disseny i Producció de Videojocs
Escola Superior Politècnica Tecnocampus (Mataró)
Comunicació Audiovisual
Facultat de Ciències de la Comunicació (Cerdanyola del Vallés) UAB
36
Comunicació Audiovisual
Facultat de Lletres (Tarragona) URV
36
Comunicació Audiovisual
Facultat Biblioteconomia i Documentació (Barcelona) UB
42
Enginyeria Informàtica
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) UOC
36
Informació i Documentació
Facultat Biblioteconomia i Documentació (Barcelona) UB
24
Multimèdia
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) UOC
78
Periodisme
Facultat de ciències de la Comunicació (Cerdanyola del Vallés) UAB
12
Periodisme
Facultat de lletres (Tarragona) URV
30
Publicitat i Relacions Públiques
Facultat de lletres (Tarragona) URV
30
Tecnologies de la Telecomunicació
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) UOC
60

Amb el cicle de Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles

Grau en Mitjans Audiovisuals
Escola Superior Politècnica Tecnocampus (Mataró)
Comunicació Audiovisual
Facultat de Ciències de la Comunicació (Cerdanyola del Vallés) UAB
42
Comunicació Audiovisual
Facultat de Lletres (Tarragona) URV
30
Enginyeria Informàtica
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) UOC
6
Informació i Documentació
Facultat Biblioteconomia i Documentació (Barcelona) UB
24
Multimèdia
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) UOC
47
Enginyeria telemàtica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Tarragona (Tarragona) URV
24
Periodisme
Facultat de lletres (Tarragona) URV
30
Publicitat i Relacions Públiques
Facultat de lletres (Tarragona) URV
30
Publicitat i Relacions Públiques
Facultat de lletres (Tarragona) URV
30
Tecnologiaes de la Telecomunicació
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) UOC
30

Amb el cicle de Gràfica Interactiva

Disseny
Escola Superior de Disseny ESDI (Sabadell)
Història de l’art
Facultat de lletres (Tarragona)

*Les dades són orientatives i poden variar segons el conveni amb cada una de les universitats.