L’Escola CIFOG disposa de tot un seguit d’espais equipats per al desenvolupament de l’activitat docent, tant de caràcter teòric com de tipus pràctic. La infraestructura respon a totes les demandes del projecte eductiu i els requeriments dels estudiants i professors.

Els diferents espais estan pensants per què els estudiants puguin desenvolupar els seus treballs amb grup o bé de manera individual. És per això que el centre obre les seves portes des de les 8:30 h fins a les 20:00h i té les aules obertes sempre que no s’estigui fent classe. Així totes les aules estan a la disposició dels alumnes. L’alumne té al seu abast sales d’informàtica (Mac i PC) amb tot l’equipament pel desenvolupament de treballs i pràctiques, i el plató i sala de dibuix.

Tot el centre compta amb equipament wifi per afavorir l’activitat als alumnes.

Espai diàfan:
Un espai on els alumnes poden dur a terme treballs més creatius, reunions amb grup…

Plató:
Pensat pels treballs audiovisuals, de cinema i televisió. Tots els alumnes tenen accés a la reserva de material per tal de fer les pràctiques audiovisuals amb més facilitat.

Aules d’informàtica:
l’Escola CIFOG ara mateix disposa de dues aules d’informàtica, una adaptada amb PC amb doble pantalla i una altra amb Mac. Ambdues disposen de tot el sistema operatiu i software necessari per fer els treballs.

Aula de dibuix:
Espai amb material de dibuix i taules grans per fer treballs més gràfics i artístics.

Terrassa:
Disposem d’una terrassa de 400m2 per poder gaudir de les estones lliures i també poder fer treballs audiovisuals exteriors sense haver de sortir de l’escola.