Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior de les famílies de Comunicació Gràfica Audiovisual i d'Imatge i So

La formació professional és el conjunt d'ensenyaments que et preparen per a desenvolupar correctament un ofici. En alguns països s'anomena EDUCACIÓ VOCACIONAL.

PERFIL CREATIU

+

PERFIL TÈCNIC

El CIFOG treballa per aconseguir professionals amb un perfil creatiu i tècnic alhora. El mercat ho està demanant així: un perfil polivalent dotat dels coneixements i l'experiència necessaris per liderar projectes.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 


Tècnic en Assistent al Producte Gràfic Interactiu

CFAM - ASSISTENT AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU

És un Cicle de la branca d'Arts Plàstiques i Disseny, és per això que es dóna molta importància al procés estètic i són importants dins el temari les assignatures de dibuix artístic, el disseny gràfic i web, tant des de la part pràctica fins a conèixer-ne part de la història. Al mateix temps es compaginen classes de realització d'audiovisuals, realització i edició de vídeo, edició de so, modelat 3D i programació, amb les que s'adquireixen els coneixements encarats a la part del desenvolupament d'aplicacions.

El Cicle prepara per accedir al mó laboral i com a introducció als Graus Superiors de Realització d'Audiovisuals, el d'Animació 3D i Videojocs i el de Fotografia i Il·luminació. 

Accés Pla d'estudis Sortides

Accés

ESO: títol o titulació equivalent.

CFGM: Títol de tècnic/a.

ALTRES: Prova d'Accés a CFGM.


PROVA D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

☞ Per accedir al Cicle cal superar la Prova específica d'Arts Plàstiques i Disseny.

Pla d\'estudis

Mòdul / Matèria Hores
Dibuix Artístic (Pràctic) 99 hores
Dibuix Tècnic (Teòric - Pràctic) 66 hores
Volum (Pràctic) 99 hores
Anglés Tècnic (Pràctic) 66 hores
Mitjans informàtics (Pràctic) 99 hores
Fonaments del Disseny Gràfic (Pràctic) 99 hores
Tipografia (Pràctic) 99 hores
Història del Disseny Gràfic (Teòric) 66 hores
Projectes 33 hores
Edició web (Pràctic) 271 hores
Multimèdia (Pràctic) 271 hores
 Formació i Orientació Laboral (Teòric) 66 hores
Projecte Final (Pràctic) 66 hores
Pràctiques d'empresa 200 hores

Sortides

 • Auxiliar en Disseny Gràfic
 • Auxiliar en mitjans audiovisuals
 • Auxiliar en Disseny web
 • Auxiliar en maquetació i desenvolupament web
 • Auxiliar en modelatge amb 3D
 • Auxiliar en desenvolupament i disseny d'aplicacions

Cicles Formatius de Grau Superior


Tècnic Superior en Animació 3D, Jocs i Entorns interactius

CFGS - ANIMACIÓ 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS

El Cicle obre les portes a la creació i al desenvolupament de videojocs a través del món del modelat 3D i l'animació.

Començant amb les bases del dibuix, del disseny i del modelat 3D el mòdul evoluciona al mateix ritme que l'alumne va adquirint nous coneixements.

L'alumne s'endinsa en el món 2D i l'animació, la programació aplicada a entorns interactius i videojocs, el so, la part audiovisual, l'escultura i el modelat 3D, la texturització, la il·luminació i la programació de videojocs. 

La base que donem és sòlida perquè els treballs de l'escola siguin una carta de presentació pels alumnes. Els coneixements s'adquireixen de manera pràctica a base de projectes, tant individuals com en equip.

Accés Pla d'estudis Sortides

Accés

BATXILLERAT: tenir qualsevol modalitat de batxillerat aprovada.

CFGM: Títol de tècnic del mateix itinerari (A) o Tótol de tècnic + Prova d'Accés

CFGS: Títol de tècnic especialista o Títol de tècnic Superior (o equivalent a efectes acadèmics)

ALTRES: Curs d'Accés a Grau Suerior (CAS) | Prova d'Accés a Grau Superior (+19anys) | Prova d'Accés a la Universitat (+25 anys) | COU

Pla d\'estudis

Mòdul / Matèria Hores
Disseny, dibuix i modelatge 198 hores
Animació d’elements 2D i 3D 231 hores
Color, il·luminació i acabats 2D i 3D 198 hores
Realització de projectes multimèdia interactius 132 hores
Realització del muntatge i la postproducció 165 hores
Desenvolupament d’entorns interactius i videojocs 264 hores
Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D 99 hores
Projectes de jocs i entorns interactius 66 hores
Projecte final 99 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Formació en centres de treball 383 hores

Sortides

 • Concept Artist
 • Animador 2D
 • Modelador 3D
 • Animador 3D
 • Desenvolupador d'aplicacions
 • Dissenyador de videojocs
 • Integrador audiovisual multimèdia

Tècnic Superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles

CFGS - REALITZACIÓ DE PROJECTES AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

Aquest Cicle permet als alumnes endinsar-se al món dels audiovisuals i els espectacles.

A més dels coneixements teòrics necessaris, es duen a terme activitats pràctiques per tal que els alumnes puguin desenvolupar-se béen tots els rols que formen part d'un equip de producció audiovisual: càmeres, sonorització, edició de vídeo, direcció...

Tots aquests aspectes es treballen des de tres eixos: el cinema, la televisió i les arts escèniques.

A mesura que avancen els estudisels alumnes van definint els seus perfils professionals adquirint una base sòlida que els serveix perquè es puguin especialitzar.

Accés Pla d'estudis Sortides

Accés

BATXILLERAT: tenir qualsevol modalitat de batxillerat aprovada.

CFGM: Títol de tècnic del mateix itinerari (A) o Tótol de tècnic + Prova d'Accés

CFGS: Títol de tècnic especialista o Títol de tècnic Superior (o equivalent a efectes acadèmics)

ALTRES: Curs d'Accés a Grau Suerior (CAS) | Prova d'Accés a Grau Superior (+19anys) | Prova d'Accés a la Universitat (+25 anys) | COU

Pla d\'estudis

Mòdul / Matèria Hores
Planificació de la realització de cinema i vídeo 165 hores
Processos de realització del cinema i vídeo 132 hores
Planificació de la realització en televisió 132 hores
Processos de realització en televisió 165 hores
Planificació del muntatge i de la postproducció 132 hores
Planificació de la regidoria d’espectacles 132 hores
Processos de la regidoria d’espectacles 132 hores
Mitjans tècnics audiovisuals i escènics 198 hores
Projecte final 99 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Formació en centres de treball 383 hores

Sortides

 • Ajudant de direcció en cinema
 • Ajudant de direcció en vídeo
 • Ajudant de direcció en televisió
 • Muntador i postproductor
 • Productor cinematogràfic
 • Regidor d'espectacles
 • Tècnic de mitjans audiovisuals

Tècnic Superior en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge

CFGS - IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE

Aquest Cicle consisteix en realitzar projectes fotogràfics complets, captar, registrar i tractar imatges en produccions audiovisuals i il·luminar espais escènics en audiovisuals, espectacles i esdeveniments, determinant i controlant la qualitat tècnica, formal i expressiva.

Aconseguim assolir una bona base perquè els treballs de l'escola construeixin un portafoli propi i una carta de presentació pels alumnes.

Els coneixements s'adquireixen de manera pràctica a base de fer projectes, tant individuals com en grup.

 

Accés Pla d'estudis Sortides

Accés

BATXILLERAT: tenir qualsevol modalitat de batxillerat aprovada.

CFGM: Títol de tècnic del mateix itinerari (A) o Tótol de tècnic + Prova d'Accés

CFGS: Títol de tècnic especialista o Títol de tècnic Superior (o equivalent a efectes acadèmics)

ALTRES: Curs d'Accés a Grau Suerior (CAS) | Prova d'Accés a Grau Superior (+19anys) | Prova d'Accés a la Universitat (+25 anys) | COU

Pla d\'estudis

Mòdul / Matèria Hores
Planificació de càmera en audiovisuals 132 hores
Presa d’imatge audiovisual 198 hores
Projectes d’il·luminació 99 hores
Luminotècnia 132 hores
Control de la il·luminació 132 hores
Projectes fotogràfics 99 hores
Presa fotogràfica 198 hores
Tractament fotogràfic digital 132 hores
Processos finals fotogràfics 66 hores
Enregistrament i edició de reportatges audiovisuals 165 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte d’il·luminació, captació i tractament d’imatge 99 hores
Formació en centres de treball 383 hores

 

Sortides

 • Fotografia
 • Ajudant de direcció en cinema
 • Editor audiovisual
 • Realitzador multimèdia
 • Regidor d'especatcles
 • Tècnic en mitjans audiovisuals
 • Integrador multimèdia audiovisual