CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

T’agrada el món del disseny interactiu?

Amb aquests estudis es pot col·laborar en les diferents fases del procés d’elaboració de productes gràfics en suport web acord amb les pautes estilístiques i tècniques del projecte, interpretar adequadament la informació del projecte que se li subministri i dur a terme les indicacions tècniques i artístiques corresponents, realitzar elements gràfics de comunicació en suport web acord a les especificacions tècniques i estilístiques rebudes, seleccionar, adequar, organitzar, distribuir i

emmagatzemar la informació tècnica necessària per a la realització d'elements puntuals de projectes gràfics interactius, saber executar, normalitzar i compatibilitzar la informació tècnica i, si és el cas, els fitxers informàtics necessaris per a la correcta realització de productes gràfics interactius, conèixer la legislació i normativa bàsica que regula el disseny i realització de productes de comunicació gràfica interactiva així com la referida a la seguretat i prevenció de riscos laborals.

Obtindràs el títol oficial de tècnic en Assistent al producte gràfic interactiu

3d_01-retro

Dibuix
Iniciació al dibuix artístic.

nau3d

Modelatge 3D
Dibuix tècnic i volum.

img_0003_Capa 2

Disseny gràfic
Tipografia, història i fonaments del disseny gràfic.

img_0001_Capa 4

Edició web
Estructura i disseny web, aplicacions en noves tecnologies.

img_0002_Capa 3

Mitjans audiovisuals
Imatge, so i vídeo.

img_0000_Capa 5

Desenvolupament de jocs i aplicacions
Entorns multimèdia i animació.

PROVA ESPECÍFICA

La sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés específica d'Arts plàstiques, s'ha de fer per Internet.

L'inscripció per la segona convocatòria serà del 30 de maig al 2 de juny

Abans de començar la inscripció cal tenir en compte les instruccions següents:

 1. L’aplicació informàtica no permet passar de pantalla si hi ha camps obligatoris buits o errors de format o si s’incompleix algun dels requisits obligatoris.
 2. El DNI, NIE o passaport i la data de naixement han de ser de la persona que s’inscriu.
 3. L’adreça de correu electrònic ha de ser operativa i estar a l’abast de l’aspirant.
 4. Després d'emplenar i enviar la sol·licitud d'inscripció s'obre una finestra que dóna accés als documents següents:
  - resguard d'inscripció amb el número de la sol·licitud (necessari per fer les consultes del procés)
  Aquests documents també s'envien per correu electrònic a l'adreça indicada a l'aplicació d'inscripció i es poden obtenir posteriorment des d'aquesta mateixa pàgina.

Un cop feta la inscripció es pot imprimir el resguard d’inscripció i la carta de pagament; per fer-ho, es necessita el número del document identificador amb què s'ha fet i el número de la sol·licitud.

La sol·licitud d'inscripció també es pot fer per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Quan la inscripció es presenti en una oficina de correus s’ha de fer en sobre obert, per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 6 de juny

Presentació de la documentació (al registre del cenre examinador): del 7 al 9 de juny

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 13 de juny

Proves: el 14 de juny de 2017

Qualificacions: a partir del 23 de juny

 • Títol de l'ESO o estudis equivalents

Prova d'accés
Superació de la prova específica d'accés de la família corresponent

Queden exemptes de realitzar la prova les persones que:
Disposin del títol de Tècnic/a o Tècnic/a superior d'un cicle d'Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família. 

Per realitzar la prova d'accés sense requisits cal tenir complerts els 17 anys d'edat l'any en què es realitza la prova d'accés.

Mòdul / Matèria  Hores
Dibuix Artístic (Pràctic)  99 hores
Dibuix Tècnic (Teòric - Pràctic)  66 hores
Volum (Pràctic)  99 hores
Anglés Tècnic (Pràctic)  66 hores
Mitjans informàtics (Pràctic)  99 hores
Fonaments del Disseny Gràfic (Pràctic)  99 hores
Tipografia (Pràctic)  99 hores
Història del Disseny Gràfic (Teòric)  66 hores
Projectes  33 hores
Edició web (Pràctic)  271 hores
Multimèdia (Pràctic)  271 hores
 Formació i Orientació Laboral (Teòric)  66 hores
Projecte Final (Pràctic)  66 hores
Pràctiques d'empresa  200 hores

Veure el Pla d'Estudis oficial de la Generalitat de Catalunya

 • Auxiliar en Disseny Gràfic
 • Auxiliar en mitjans audiovisuals
 • Auxiliar en Disseny web
 • Auxiliar en maquetació i desenvolupament web
 • Auxiliar en modelatge amb 3D
 • Auxiliar en desenvolupament i disseny d'aplicacions
12119928_985401891521118_7991880964725412785_o

VOLS REBRE MÉS INFORMACIÓ?

Nom i Cognoms(Obligatori)

Email*

Telèfon (obligatori):

Població

Com ens has trobat? (obligatori)

Comentaris:

Escriu els números que apareixen a la imatge

captcha     

Llei Orgànica de Protecció de Dades" title_closed="Llei Orgànica de Protecció de Dades" border="yes" style="white"]En compliment del que estableix la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal I la LSSICE 34/2002, d’11 de Juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es